Hyperventileren

Bij hyperventileren spreken we over het algemeen over twee soorten hyperventilatie: “de acute hyperventilatie aanval” en “de chronische hyperventilatie”. Hyperventilatie betekent letterlijk “te snel of te diep ademen”, wat resulteert in hyperventileren.

Hyperventilatie klachten

De meest voorkomende hyperventilatie klachten zijn:

• Duizeligheid/soms flauwvallen.
• Verhoogde hartslag.
• Misselijkheid/hoofdpijn.
• Het gevoel hebben dat je stikt/droge mond.
• Tintelingen lippen/armen/vingers.
• Pijn op de borst/hartkloppingen.*

*Bij pijn op de borst/hartkloppingen raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts!

In de praktijk

Zowel ziekenhuizen als ambulancediensten gebruiken al meerdere jaren de Hyperfree “disposable”.
Reden: het product werkt snel, simpel en doeltreffend.

Mogelijke oorzaken hyperventileren

Hyperventileren wordt in veel gevallen veroorzaakt door:

  • angst;
  • emotie;
  • stress;
  • spanning;
  • psychische druk.

Vicieuze cirkel

Hyperventilatie heeft een grote belemmering op het dagelijks leven. Voor veel mensen is het lastig de vicieuze cirkel tussen de oorzaak en het gevolg te doorbreken.