Disclaimer

De voorwaarden voor het gebruik van de www.hyperfree.be.

Lees de  voorwaarden volledig door  voor u de site www.hyperfree.be gebruikt. Mocht u de voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van deze website.

Als u de website gebruikt geeft u aan dat u akkoord  gaat met de voorwaarden.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en OTC Solution van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan OTC Solution geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

OTC Solution kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van OTC Solution er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan OTC Solution ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van OTC Solution kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst OTC Solution u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan OTC Solution dat OTC Solution niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat OTC Solution geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Handelsmerk, copyright en  intellectuele eigendomsrechten van al het geen op de Website  van www.hyperfree.be zijn eigendom van OTC Solution en mogen niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden zonder  voorafgaande toestemming van OTC Solution.

Onze website mag voor persoonlijke doeleinden gebruik worden.

Materiaal van deze website mag geprint, download worden, hierbij in achtnemende dat u informatie niet aanpast zonder onze toestemming. Informatie en beelden op deze website mogen niet gebruikt, verkocht en/of hergepubliceerd worden, online of offline, zonder onze voorafgaande toestemming.

www.hyperfree.be bevat product informatie over een product dat wereldwijd wordt verkocht. Informatie kan per land verschillen.

OTC Solution
Kelderveld 37
2500 Lier
België